Elinvoimaa yrityksellesi

HOAS tyhy-päivä

Liikuntaa ja taidetta, Tyhy-päivä HOAS

Vuoden 2009 lopussa järjestimme HOAS:in eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön 50 hlön kokoiselle työyhteisölle työhyvinvointi- eli tyhy-päivän. Päivän ohjelmassa oli hyvinvointia kehittävä opastettu sauvakävely ja keramiikkataitelija Johanna Rytkölän ohjaama keramiikkatyöpaja. Tapahtuman tavoitteeksi määriteltiin HOAS:in henkilöstöasioita hoitavan Marke Kososen kanssa virkistyminen, työn ilo ja yhteistyön edistäminen toiminnallisin keinoin.

tyhy-päivä HOAS - Treasure Coaching - virkistyspäivä

Näin Tyhy-päivä onnistui:

Osallistujien palautteet olivat todella positiivisia. Erityisesti kiiteltiin valmentajien ammattitaitoa ja kykyä antaa innostavasti palautetta ja jakaa hyödyllistä tietoa. Sauvakävelyohjelman hyvinvointiin keskittyvästä ohjeistuksesta koettiin olevan hyötyä oman arkihyvinvoinnin edistämiseksi. Keramiikkatyöpajaa kehuttiin positiivisena luovuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta lisäävänä kokemuksena. tyhy-päivä edisti osallistujien työhyvinvointia ja työn iloa.