Elinvoimaa yrityksellesi

Verkostot ja jäsenyydet

Liikuntatieteellinen seura

Treasure Coaching on Liikuntatieteellisen seuran jäsen. Hyödynnämme aktiivisesti kuntotestauksen laadunvalvontajärjestelmää sekä uusinta liikuntatieteellistä materiaalia palveluidemme kehittämisessä. Liikuntapalveluiden kehittämisessä kiinnitämme erityisesti huomiota yksilön, ryhmän ja valmentajan väliseen vuorovaikutukseen. Näin varmistamme ottavamme huomioon yksilön psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena. Fyysisen kunnon kehittämisessä etsimme erityisesti uusimpien tutkimusten mukaisia tehokkaita tapoja työikäisen väestön toimintakyvyn monipuoliseen kehittämiseen.

Treasure Coaching valittu Tykes-asiantuntijayritykseksi

Tykes on Tekesin ohjelma, joka tukee johdon ja henkilöstön yhteistoimintaan perustuvaa työorganisaatioiden tutkimusavusteista kehittämistä. Ohjelman avulla edistetään laadullisesti kestävää tuottavuuskasvua suomalaisilla työpaikoilla. Liikunta-Aarre – Treasure Coaching on valittu Tykes- asiantuntijayritykseksi.

Tykes -ohjelma on saanut jatkoa vuoden 2009 lopussa. Tekes julisti udeen TYKE-rahoituksen, mikä kannustaa suomalaisia työpaikkoja kehittämään työelämäinnovaatioita, tuottavuutta ja työelämän laatua. Tresure Coachingin käyttämät toiminnalliset menetelmät tukevat hyvin Tekesin asettamia tavoitteita.

TYKE-rahoituksella kehitettävillä työelämäinnovaatioilla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön yhteistoiminnassa toteuttamia muutoksia työpaikan työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä. Kehittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi työprosessit ja työn organisointi, esimiestyö ja johtaminen, työmenetelmät sekä verkostojen toiminta. Työorganisaatioiden kehittäminen on mahdollista yhdistää laajempaan teknologian ja liiketoiminnan kehittämishankkeeseen. Kysy lisää TYKE- projektin aloittamismahdollisuuksista Johanna Verholta, Treasure Coaching, puh. 040 7020 383