Elinvoimaa yrityksellesi

STRESSILEIKKURI™

STRESSILEIKKURI™

STRESSILEIKKURIN™ osallistujat saavat ratkaisuja työelämän jokapäiväisiin ongelmiin sekä ajankäytön ja stressin hallintaan. Valmennus terästää keskittymis- ja organisointikykyä sekä stressinhallintataitoja.

Valmennus on rakennettu erityisesti asiantuntijaorganisaatioille ja esimiesryhmille. Osallistujat oppivat havainnoimaan omaa työtehokkuuttaan ja stressitasoaan. Valmennuksen tuloksena osallistujat oppivat säätelemään aivojen komentokeskuksen kuormitusta yksinkertaisten ja tehokkaiden harjoitteiden avulla. Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen ajankäytön hallinnan suunnitelma. Valmennusryhmälle laaditaan yhteinen aikavarkaiden torjuntasuunnitelma.

Valmennus perustuu uusimpien aivotutkimustulosten soveltamiseen ja ratkaisukeskeiseen valmennustapaan. Valmennuksen lähtökohtana on työelämän stressinhallinnan helpottaminen omaa käyttäytymistä, asennetta ja toimintatapoja muuttamalla. Valmennus on muokattu käytännön kokemusten perusteella asiakasyritystemme kanssa. Olemme todenneet, että vähemmän tekemällä saavutamme enemmän!

Valmennuksen sisältö:

2 h suunnittelutapaaminen ja tavoitteiden määrittely yksikön johdon kanssa

1. valmennustapaaminen 3 h

  • Yksilöiden tavoitteiden määrittely, pohjalla stressitestin tulokset
  • Aivojen toiminta ajankäytönhallinnan näkökulmasta
  • Mielenhallinnan -harjoitus

2. valmennustapaaminen 3 h

  • Arvokatsaus – miten arvot näkyvät ajankäytössäsi?
  • Aikavarkaiden torjuntasuunnitelma

3. valmennustapaaminen 3 h

  • Yksilöllinen ajankäytönhallinnan suunnitelma
  • Stressi ja lepo tasapainoon, uusinta aivotutkimustietoa
  • Stressinhallintaharjoitus

STRESSILEIKKURI™ Esimiehille

STRESSILEIKKURI™ Myyjille

 

Muut MOTIVOIMALA™-valmennukset:

RAVINTOPYÖRÄ™
Työntekijän tärkein voimavara on ruoka. Oikeanlainen ravinto antaa virtaa ja potkua työpäivään. RAVINTOPYÖRÄN™ kyydissä kuulet ravitsemuksen merkityksestä työhyvinvointiin ja sitä kautta yrityksen menestykseen.

LIIKERATAS™
LIIKERATAS™ vie osallistujat löytöretkelle liikunnan ilon ja elämyksellisyyden äärelle. Päämääränä on oman itsensä ja hyvinvoinnin löytäminen nautittavan liikunnan avulla.

VUOROVAIKUTIN™
Hyvä idea syntyy harvoin totuttuja polkuja pitkin. VUOROVAIKUTIN™ ohjelmoi aivot ajattelemaan laatikon ulkopuolelta ja osoittaa vuorovaikutuksen merkityksen kaikessa toiminnassamme.

Jokaisen menestyneen yrityksen takana on motivoitunut työntekijä.